SvVK Enköping Officiell 9/10 2016
Domare Tony Rainey
Antal deltagande hundar: 2+3

BIR C.I.B. DK UCH NORD JV-11 NORD UCH SE V-15 Cream Island's Sir Gibson
BIM C.I.B. DK V-12 FI UCH NORD UCH NORD V-12 SE V-12 Cream Island's Lady Colina
BT-2 CERT CHAMPIONAT Lilac Wind Jarta-To-Galerita
BT-3 R-CERT Lawtons Deepley Divine

Öppenklass hanar
EXC-1 GALERITA'S GREY SHADOW

Championklass hanar
EXC-1 CK BIR CREAM ISLAND'S SIR GIBSON

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK BT-3 R-CERT LAWTONS DEEPLEY DIVINE

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BT-2 CERT CHAMPIONAT LILAC WIND JARTA-TO-GALERITA

Championklass tikar
EXC-1 CK BIM CREAM ISLAND'S LADY COLINA