SKK Västerås Nationell 23/4 2016
Domare Jean-Francois Vanaken, Belgien
Antal deltagande hundar: 3+4

BIR CERT CHAMPIONAT C.I.B. EE CH FI UCH LT CH LV CH Pyefleet Tabor
BH-2 R-CERT SE JV-14 Grayrory's Grange
BH-3 NORD JV-15 NORD V-15 Necesse's Barba
BIM SE JV-14 SE JV-15 SE UCH Grayrory's Glorious
BT-2 DK UCH FI UCH SE UCH Lawtons Catweazle Cosmopolitan
BT-3 CERT Lilac Wind Jarta-To-Galerita

Unghundsklass hanar
EXC-1 CK BH-3 NECESSE'S BARBA

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BH-2 R-CERT GRAYRORY'S GRANGE

Championklass hanar
EXC-1 CK BIR CERT CHAMPIONAT PYEFLEET TABOR

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK BT-3 CERT LILAC WIND JARTA-TO-GALERITA
VG-2 LAWTONS DEPOLINA DURACELL

Championklass tikar
EXC-1 CK BIM GRAYRORY'S GLORIOUS
EXC-2 CK BT-2 LAWTONS CATWEAZLE COSMOPOLITAN