Utställningar 2021

Med reservation för eventuella fel & ändringar. Skicka gärna in bilder till webmaster!
OBS! Alla utställningar inom SvVK och SKK är inställda tills vidare pga Corona-läget.

DATUM PLATS DOMARE ARRANGÖR RESULTAT

JANUARI

         

FEBRUARI

         

MARS

         

APRIL

         

MAJ

         

JUNI

         

JULI

         

AUGUSTI

         

SEPTEMBER

         

OKTOBER

         

NOVEMBER

         

DECEMBER