Aktuella valpkullar


Ni som är uppfödare och medlemmar i Hjorthundklubben får gärna komma in med uppgifter när det gäller parningar och födda till vår valphänvisare Maarit Viitala, tel 0220-177 60, 0730-96 97 27, e-post: maarit.viitala@hotmail.com. Du som är intresserad av rasen och vill ha mer information är också välkommen att kontakta vår valphänvisare för mer information.
Enligt beslut på årsmöte 2017 upphör Hjorthundklubbens system att valpgåvomedlemskap måste betalas innan valpkullen publiceras på hemsidan och valphänvisning sker.

Istället gäller följande:

De uppfödare som vill ha sina kenneluppgifter på klubbens hemsida betalar en årlig avgift på
 100 SEK. 
I denna avgift ingår
:
1. Publicering av kennelns kontaktuppgifter på hemsidan.

2. Publicering av parningsnotis på hemsidan.

3. Publicering av valpkull på hemsidan.

4. Valphänvisning via klubbens valphänvisare.

 
Klubben ser helst att alla uppfödare betalar valpgåvomedlemskap för alla nya hjorthundsägare 
i Norden. Det är trots allt en liten utgift i det stora hela, men betyder mycket för klubben. 
För i år gäller att uppfödarna ska betala 100 kr, annars kommer kenneluppgifterna att tas bort
från hemsidan.
 Anmälan av parning eller valpkull ska göras till klubbens sekreterare eller kassör. Alla
uppgifter till hemsidan ska numera lämnas via någon i styrelsen inte direkt till webmaster. 
Betalning ska ske till Plusgiro 88 79 54-6

Utländska uppfödare, som vill vara med på hemsidan betalar 11 EUR till IBAN SE90 9500
0099 6026 0887 9546 BIC NDEASESS Hjorthundklubben, c/o Maria Eriksson, Silvanusväg
19, SE 831 55 Östersund.

Greyfriar Norge Norway icon

Elizabeth Nordhammer
Mjølemoen, 4658 Tveit
Tel +47 99754808
Hemsida: www.greyfriar.no
E-post: mail@greyfriar.no

Hjorthundsvalpar födda 2019-06-05, 1 + 4 valpar
e. Crathlint Clan Cedric
u. Lilac Wind Jeanne d'Arc

Necesse's  Sverige-Sweden-icon

Pia Erasmie
Lilla Bjällerupsvägen 137
245 92 Staffanstorp
Tel 070-994422
E-post: pianimi@gmail.com

Hjorthundsvalpar födda 2019-04-10, 3 + 9 valpar
e. Murray Field's Börje N Arte
u. Ch Necesse’s Cassiopeia Conatus

Hjorthundsvalpar födda 2019-04-17, 2 + 3 valpar
e. Murray Field's Börje N Arte
u. Ch Necesse’s Ad Hoc

Crathlint  Danmark-Denmark-icon

Randi Kontni
Pallsdamvej 28, 7840 Höjslev
Tel +45 97337456, +45 50552679
Hemsida: www.crathlintdeerhounds.dk
E-post: rk@via.dk

Hjorthundsvalpar födda 2019-07-06, 8 + 4 valpar
e. Crathlint Cian Cedric
u. Crathlint Dorothy Dell