Om Hjorthundklubben


 

Hjorthundklubben har funnits sedan år 1973 och redan 1974 anordnades den första inofficiella specialen. Vi har cirka 130 medlemmar och har dessutom ett nära samarbete med Norska Hjorthundklubben.

Protokoll från våra möten kan du få om du skickar ett frankerat kuvert till klubbens sekreterare eller mailar till sekreterare@hjorthundklubben.se

Ladda ner stadgar >>

Styrelse & medarbetare 2019

Om du vill nå hela styrelsen skickar du ett mail till styrelse@hjorthundklubben.se

Ordförande och ansvarig utgivare av tidskriften Hjorthunden, ansvarig för årslistan utställning
Stefan Hagstedt
Fromtorpsvägen 32, 147 92 Grödinge
Tel 070-4567400
ordforande@hjorthundklubben.se

Vice ordförande, ledamot, ansvarig årslistan LC
Mareijke Hjelm-Saari
Karlstorp 206, 647 92 Mariefred
Tel 0707367714
mareijke.hjelm-saari@hjorthundklubben.se

Sekreterare, ledamot
Ann-Cathrine Bankler
Bärbo, Brostugan 1. 611 97 Stigtomta
Tel 070 4248560
sekreterare@hjorthundklubben.se

Kassör, ledamot
Ingrid Melbi
Sandelsgatan 35, 115 33 Stockholm
Tel 073-0286900
kassor@hjorthundklubben.se

Ledamot
Paula Porseryd
Kyrkebyn 410, 464 65 Brålanda
paula.porseryd@hjorthundklubben.se

Suppleant, Redaktör Tidskriften Hjorthunden
Maria Eriksson
Silvanusvägen 19, 831 55 Östersund
Tel 070-6877551
maria.eriksson@hjorthundklubben.se

Suppleant
Tina Strindberg
Smedtorps Slott, 273 98 Smedstorp
Tel 073-3254417
tina.strindberg@hjorthundklubben.se

Revisorer
Maarit Viitala & Mikael Nordström

Revisor Suppleanter
Michael Pålsson & Malin Åbbel-Fjell

Valberedningen
Malin Åbbel-Fjell (sammankallande)
Marie Ohlsson

Webmaster
Tina Strindberg
webmaster@hjorthundklubben.se