Ökl EXC-1 CK BT-2 CERT R-CACIB SKK Sundsvall Int 16/10-16
Bkl VG-1 SKK Köping Int 18/7-15
Bkl EXC-1 CK SKK Högbo Bruk Int 6/9-14
Ökl VG-3 SKK Norrköping Nat 1/6-14
Ökl EXC-1 CK BT-3 R-CERT SvVK Upplands Väsby Off 15/3-14
Ökl EXC-2 SKK Strängnäs Int 7/3-14