11/9 2011 ny svensk champion
SE UCH Justso Ben Ledi

E. JWW-08 Leoch Gordon S65785/2008
U. Kyleakin Caracara At Just So S47423/2006
Uppfödare & ägare: Colleen Camilla Kristianstad